NL EN
DONEER NU!

Van Rijn schept geen duidelijkheid over inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole

10 februari 2016

Van Rijn schept geen duidelijkheid over inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole Staatssecretaris Martin van Rijn heeft antwoord gegeven op vragen van de SP-kamerleden Henk van Gerven en Renske Leijten over ID-scanners. Uit een rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens zou volgens jurist Kaj Hollemans blijken dat deze ID-scanners op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet voor leeftijdscontrole ingezet mogen worden. De Kamervragen hadden hierop betrekking.

Van Rijn antwoordt nu dat de Autoriteit Persoonsgegevens hem heeft gemeld dat het niet zo is dat alle ID-scanners automatisch in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens. Van belang is welke gegevens worden gescand en hoe de scanner wordt toegepast. Eventuele strijdigheid met de wet hangt dus af van de omstandigheden van het geval. Van Rijn benadrukt verder dat de Autoriteit Persoonsgegevens een onafhankelijke toezichthouder is die zelf bepaalt waarnaar zij onderzoek doet en/of zij ergens optreedt. Zij beslist ook zelf over de prioriteitsstelling in onderzoek en handhaving.

Het is dus ongewis of er snel duidelijkheid komt of ID-scanners ingezet mogen blijven worden bij leeftijdscontrole.

inzet_id-scanners_bij_leeftijdscontrole_tabak_in_strijd_met_wet_bescherming_persoonsgegevens.docxinzet_id-scanners_bij_leeftijdscontrole_tabak_in_strijd_met_wet_bescherming_persoonsgegevens.docx (100 kB)

Laatste nieuws