NL EN
DONEER NU!

EB van WHO neemt Global Action Plan aan

27 januari 2022

EB van WHO neemt Global Action Plan aan Vandaag heeft de Executive Board (EB) van de World Health Organization (WHO) unaniem het Global Action Plan 2022-2030 aangenomen. De EB is een groep van 34 leden die de agenda van de 75ste World Health Assembly (mei 2022) voorbereidt. Het actieplan zal daar ter goedkeuring worden voorgelegd.

Doel van het Global Action Plan is de uitvoering van de WHO Global Alcohol Strategy te versnellen en schadelijk alcoholgebruik een prioriteit te maken van het volksgezondheidsbeleid.

Uit de statements van 27 WHO-lidstaten en 3 maatschappelijke organisaties die tijdens de bespreking van dit agendapunt op de bijeenkomst van de EB het woord namen, bleek dat er veel steun is voor ambitieuze alcoholbeleidsdoelstellingen en voor de inzet op nationaal niveau van de Best Buys en het SAFER-initiatief. Slovenië riep de WHO op een Global Ministerial Meeting on Alcohol te organiseren.

Diverse landen uitten hun zorgen over de bemoeienis van het belanghebbend bedrijfsleven met het alcoholbeleid. Enkele insprekers vroegen de WHO om een apart document met adviezen aan de lidstaten voor het geval zij moeten overleggen met de alcoholindustrie. Ook gaven sommige landen aan dat zij een internationaal verdrag rond alcohol missen.

Bron: globalgapa.org.

who-draft-action-plan-2022-2030_2.pdfwho-draft-action-plan-2022-2030_2.pdf (444 kB)

Laatste nieuws