NL EN
DONEER NU!

Lobby tegen meer Europese accijnsafspraken

10 oktober 2014

Lobby tegen meer Europese accijnsafspraken De Taxpayers Association of Europe (TAE) is tegen meer Europese afspraken m.b.t. accijnzen op producten als tabak, alcohol en frisdranken. Volgens TAE bereiden de Europese Unie en de World Health Organization (WHO) stappen voor in die richting.

Het signaal van TAE komt aan de vooravond van een congres van de WHO in Moskou, van 13 tot 18 oktober. Daar wordt gesproken over hogere accijnzen op de genoemde producten, omdat ze schadelijk zijn voor de gezondheid, en over uniformering van accijnzen. Voor tabak wordt bijvoorbeeld een minimumbelasting van 70% van de verkoopprijs voorgesteld.

Bron: fd.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl