NL EN
DONEER NU!

Europese richtlijn staat accijnsvrijstelling thuisstoken onder voorwaarden toe

5 augustus 2020

De wijziging van de Europese richtlijn die de structuur van de accijnsheffing op alcoholhoudende dranken regelt is vandaag gepubliceerd. De Europese Raad heeft er recent mee ingestemd.

Bekend was al dat de herziening een verhoging betekent van de drempel waarbij sprake is van bier met een laag alcoholgehalte waarvoor verlaagde tarieven gelden (wordt 3,5% alc. volume). We schreven al eerder dat het curieuze argument om dit voor te stellen is: door aanpassing van de accijnscategorieën, wordt het alcoholgehalte waarbij een verlaagd accijnstarief geldt hoger, waardoor meer brouwers zullen overstappen op laaggradig bier, wat goed is voor de volksgezondheid!
Verder bevat de richtlijn een uitbreiding van de bijzondere regeling voor verlaagde accijnsheffing voor kleine producenten. Ook wordt er voor kleine zelfstandige producenten een gemeenschappelijk EU certificatiesysteem opgezet, zodat zij makkelijker verlaagde accijnsheffing kunnen aanvragen.

Uit de tekst blijkt verder dat - tegen het advies van de Commissie in - door de Europese Raad ook is besloten in de accijnsrichtlijn op te nemen dat het Lidstaten is toegestaan in hun regelgeving accijnsvrijstelling of verlaagde accijnzen te introduceren voor het vervaardigen van niet-commerciële gedistilleerde dranken, weliswaar onder strikte voorwaarden (artikel 22, achtste lid, nieuw).

Als de Nederlandse wetgever in de toekomst voor een dergelijke accijnsvrijstelling zou kiezen, betekent dat, dat bepaalde particulieren – net als vóór 1996 - geen Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats meer hoeven aan te vragen voor het niet-commercieel vervaardigen van drank. Dat vindt STAP een slechte zaak, het is immers liberalisering van thuisstoken. De Commissie heeft aangekondigd de nieuwe bepaling te gaan monitoren.

Bron: europa.eu.

herziening-accijnsrichtlijn.pdfherziening-accijnsrichtlijn.pdf (558 kB)

Laatste nieuws