NL EN
DONEER NU!

Schiedamse raad wil dat NIET wordt gehandhaafd op blurringverbod Alcoholwet

9 september 2022

Schiedamse raad wil dat NIET wordt gehandhaafd op blurringverbod Alcoholwet De vijf coalitiefracties in de Schiedamse gemeenteraad zien dat de handhaving van het blurringverbod in de stad problemen oplevert en vragen het college om opheldering.

"We waren onaangenaam verrast over recente berichten in de lokale pers over Schiedamse galerijhouders die, nadat een van hen een officiële waarschuwing ontving, geen alcoholische dranken meer durven te schenken bij evenementen in hun zaak", schrijven vertegenwoordigers van D66, VVD, DENK, PvdA en Progressief Schiedam.

Kort en goed komt het erop neer dat de vijf raadsleden aan het stadsbestuur vragen om niet meer handhavend op te treden waar het alcohol in galerieën betreft. Dit omdat de raad in juli 2019 de motie 'Mengvormen winkel/horeca (blurring)' heeft aangenomen en bovendien in het Schiedamse coalitieakkoord 'Verder, voor een kleurrijke stad', dat de fracties in juni 2022 sloten, afspraken zijn gemaakt over het mogelijk maken van blurring (in een breed kader), maar ook over het kritisch kijken naar de prioriteiten van de Schiedamse handhavers.

De vragenstellers vinden nu dat het handhavend optreden strijdig lijkt te zijn met de intenties en afspraken in het coalitieakkoord. "Wij zijn van mening dat er mogelijkheden zijn om, vooruitlopend daarop, soepel om te gaan met bovenstaande kwestie."

Bron: schiedam24.nl.

Laatste nieuws