NL EN
DONEER NU!

Kabinet: aanscherping wet BIBOB

19 december 2019

Overheden kunnen elkaar voortaan makkelijker tippen over criminele praktijken. Dat is de kern van een voorstel tot wijziging van de wet BIBOB van de ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker.

Volgens het voorstel kunnen gemeenten, provincies en rijk elkaar beter en eerder informeren als het gevaar groot is dat een vergunning, zoals een Drank- en Horecawetvergunning, een overheidsopdracht of een vastgoedtransactie wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen om degene die de vergunning vraagt of met wie de overheid zaken doet, maar ook om zijn zakelijke relaties. Ook moet het moeilijker worden voor criminelen om 'katvangers' of schijnconstructies te gebruiken.

De ministers willen met de nieuwe wet voorkomen dat criminelen in een bepaalde gemeente ongestoord hun gang kunnen gaan, terwijl een andere gemeente allerlei belastende informatie over hen heeft.

Bron: nos.nl.

Inspraak-mogelijkheid via internet: hier.

Laatste nieuws