NL EN
DONEER NU!

Alcohol wereldwijd verantwoordelijk voor 3 miljoen doden, voornamelijk mannen

21 september 2018

Alcohol wereldwijd verantwoordelijk voor 3 miljoen doden, voornamelijk mannen Meer dan 3 miljoen mensen stierven in 2016 als gevolg van schadelijk alcoholgebruik. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is uitgegeven. Het gaat om 1 op de 20 sterfgevallen. Meer dan driekwart van deze sterfgevallen betrof mannen. Over het algemeen veroorzaakt het schadelijke gebruik van alcohol meer dan 5% van de wereldwijde ziektelast.

"Veel te veel mensen, hun families en gemeenschappen lijden onder de gevolgen van alcoholgerelateerd geweld, verwondingen, geestelijke gezondheidsproblemen en ziekten zoals kanker en beroerte," zei Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "Het is tijd om actie te ondernemen om deze ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van gezonde samenlevingen te voorkomen."

Van alle sterfgevallen die te wijten waren aan alcohol, was 28% het gevolg van verwondingen, zoals door verkeersongevallen, zelfbeschadiging en interpersoonlijk geweld; 21% door spijsverteringsstoornissen; 19% als gevolg van hart- en vaatziekten, en de rest als gevolg van infectieziekten, kankers, psychische stoornissen en andere gezondheidsproblemen.

Wereldwijd lijden naar schatting 237 miljoen mannen en 46 miljoen vrouwen aan alcoholaandoeningen, vooral in Europa (mannen 14,8%, vrouwen 3,5%) en Noord- en Zuid-Amerika (mannen 11,5%, vrouwen 5,1%). Alcoholstoornissen komen vaker voor in landen met een hoog inkomen.

Alcohol wordt door meer dan de helft van de bevolking geconsumeerd in drie WHO-regio's: Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de westelijke Pacific. Europa heeft de hoogste consumptie per hoofd van de bevolking, hoewel het verbruik per hoofd van de bevolking sinds 2010 met meer dan 10% is gedaald. Wereldwijd drinkt meer dan een kwart (27%) van alle 15-19-jarigen. De huidige alcoholconsumptie is het hoogst bij 15-19-jarigen in Europa (44%), gevolgd door Amerika (38%) en de westelijke Pacific (38%).

Wereldwijd wordt 45% van de totale geregistreerde alcohol geconsumeerd in de vorm van sterke drank. Bier is de tweede alcoholhoudende drank (34%), gevolgd door wijn (12%). Wereldwijd zijn er sinds 2010 slechts kleine veranderingen in de voorkeuren van alcoholhoudende dranken. De grootste veranderingen vonden plaats in Europa, waar de consumptie van sterke drank met 3% daalde, terwijl die van wijn en bier toenam.

Bijna alle (95%) landen hebben alcoholaccijnzen. Minder dan de helft zet ook andere prijsmaatregelen in, zoals het verbieden van verkoop onder de kostprijs of van volumekortingen. De meeste landen hebben een soort beperking van de bierreclame, zoals een totaalverbod op televisie en radioreclame. Weinig landen beperken de reclame op internet en social media.

Bron: who.int.

global-status-report-on-alcohol-and-health-2018.pdfglobal-status-report-on-alcohol-and-health-2018.pdf (5,51 MB)

Laatste nieuws