NL EN
DONEER NU!

Verkenning naar effectief alcoholbeleid in het hoger onderwijs

12 mei 2020

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gisteren een – mede in opdracht van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) uitgevoerd onderzoek – naar effectief alcoholbeleid bij hoger onderwijsinstellingen naar de Tweede Kamer gezonden. In het kader van het onderzoek zijn interviews gehouden en is literatuuronderzoek verricht.

De verkenning biedt concrete handvatten voor het formuleren van een alcoholbeleid op basis van de pijlers: beleid en regelgeving, omgeving, signaleren en doorverwijzen en voorlichting en gezondheidseducatie.

De literatuurstudie bevat de belangrijkste mogelijkheden om (problematisch) alcoholgebruik onder studenten in het HBO en WO in Nederland te verminderen en te voorkomen. Beperken van beschikbaarheid (door beperking aantal verkooppunten en schenktijden) en verhogen van de prijzen zijn twee effectieve interventies die breed ingezet kunnen worden zonder hoge kosten. Er bestaan nog weinig interventies die zich specifiek op Nederlandse studenten HBO en WO richten. Duidelijk is dat er gestreefd moet worden naar een integrale aanpak, waarbij alcoholpreventie gericht op de persoon gecombineerd wordt met alcoholpreventie gericht op de (sociale) omgeving. Van belang is dat studenten die een verhoogd risico lopen, vroegtijdig worden gesignaleerd en worden geholpen.

s._hoe_kan_effectief_alcoholbeleid_op_het_ho_er_uit_zien_en_hoe_kan_het_gemplementeerd_worden_.pdfs._hoe_kan_effectief_alcoholbeleid_op_het_ho_er_uit_zien_en_hoe_kan_het_gemplementeerd_worden_.pdf (1,29 MB)

Laatste nieuws