NL EN
DONEER NU!

Regeerakkoord: preventieve aanpak problematisch alcoholgebruik

10 oktober 2017

In het regeerakkoord is onder het kopje 'Preventie en gezondheidsbevordering' opgenomen dat het kabinet voornemens is problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is daar blij mee.

Van Dalen: "Hoe de plannen precies vorm gegeven worden, is nu vanzelfsprekend nog niet duidelijk. Maar dit is zeker goed nieuws. Hopelijk neemt het nieuwe kabinet de maatregelen uit het Alcoholmanifest als uitgangspunt. De ondertekenaars van dat manifest hebben al eerder laten weten graag met de overheden in gesprek te willen gaan over de prioriteiten van het alcoholbeleid."

Het Alcoholmanifest is eind 2016 door 11 gezondheidsorganisaties opgesteld*. Het bevat een aantal adviezen aan de landelijke overheid en de gemeenten om te komen tot een effectiever alcoholbeleid. De kern van deze adviezen is: geef prioriteit aan de 3 Best Buys, dat zijn beleidsmaatregelen die - internationaal erkend - betaalbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief zijn, te weten: een verhoging van de prijs van alcohol, een beperking van het aantal verkooppunten en een verbod op alcoholreclame. Ter ondersteuning en uitwerking van deze drie maatregelen worden in het Alcoholmanifest nog 7 aanvullende adviezen gegeven.

*inmiddels steunen 14 organisaties dit manifest.

regeerakkoord2017-2021.pdfregeerakkoord2017-2021.pdf (1,82 MB)

Laatste nieuws