NL EN
DONEER NU!

WHO: alcoholgebruik in Europa nog steeds hoogste in de wereld

12 september 2018

Uit het European Health Report 2018 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat de levensverwachting in de 53 landen van de Europese Regio van de WHO de afgelopen vijf jaar gestegen is. De vooruitgang is echter niet overal even groot. Dat komt onder meer door alcoholconsumptie, overgewicht, roken en het ontbreken van vaccinaties.

De algemene levensverwachting in de Europese regio steeg de voorbije vijf jaar met gemiddeld een jaar, en bedraagt nu 77,8 jaar. Er is alleen een groot verschil (11,4 jaar) tussen de verschillende landen op het Europese continent.

Over het geheel genomen is het doel bereikt om voortijdige sterfte door de vier belangrijkste niet-overdraagbare aandoeningen - hart- en vaatziekten, kanker, diabetes mellitus en chronische ademhalingsziekten - met 1,5% per jaar te verminderen. Niet-overdraagbare aandoeningen worden ook wel leefstijlziekten genoemd. De meest recente gegevens wijzen op een gemiddelde daling van 2% per jaar. De leefstijlfactoren die van invloed zijn op de sterfte als gevolg van deze oorzaken, blijven echter een groot probleem en kunnen de levensverwachting vertragen of zelfs weer verminderen als ze niet worden aangepakt.

Terwijl het alcoholgebruik in Europa de laatste vijf jaar in het algemeen afneemt (minus 3,4%), is de consumptie met 8,6 liter pure alcohol per inwoner van 15 jaar en ouder per jaar nog steeds de hoogste in de wereld. De verbruiksniveaus variëren van land tot land, van 1,1 tot 15,2 liter pure alcohol per hoofd 15 jaar en ouder per jaar. De WHO gaat voor Nederland uit van een hoofdelijke consumptie per inwoner 15+ van 8,7 liter pure alcohol (cijfer 2013).

Meer dan de helft van de Europese bevolking is te zwaar en de trends voor zowel overgewicht als obesitas bij volwassenen vertonen een opwaartse trend in het grootste deel van Europa, met aanzienlijke verschillen tussen landen.
Het gebruik van tabak is in Europa het hoogste in de wereld, met één op de drie mensen van 15 jaar en ouder die roken.

De vaccinatiegraad van kinderen verbetert over het algemeen in heel Europa, maar recente uitbraken van mazelen en rodehond in sommige landen, brengen het doel om deze ziekten in Europa geheel uit te bannen ernstig in gevaar.

Bron: euro.who.int.

WHO: alcoholgebruik in Europa nog steeds hoogste in de wereld

european-health-report-2018_2.pdfeuropean-health-report-2018_2.pdf (8,10 MB)

Laatste nieuws