NL EN
DONEER NU!

VWS start 'Dranquilo'-campagne

11 december 2020

Voor het eerst sinds de jaren ’90 gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weer een alcoholcampagne voeren. Nu niet 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is', maar 'dranquilo'. Dranquilo is een samenvoeging van drank en het Spaanse woord 'tranquilo', wat 'kalm aan' betekent. Als je – korter of langer - geen alcohol drinkt, kun je dat aangeven door te zeggen: 'Ik ben dranquilo' of 'Vanavond doe ik lekker dranquilo'.

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis is de campagne niet bedoeld om met het vingertje te wijzen, maar wel om mensen bewuster te maken. In het Nationaal Preventieakkoord is immers afgesproken dat het bewustzijn van het gebruik, alsmede de kennis van de effecten van alcohol omhoog moeten en dat het percentage overmatige en zware drinkers juist moet worden verlaagd.

Dranquilo gaat meerdere jaren duren en begint in de aanloop naar 'Dry January/Ik Pas', de campagne om een maand geen alcohol te drinken. Er worden online video's gepost op sociale media, er komen posters op billboards en vanaf februari zijn er ook reclamespotjes op televisie.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is kritisch over de campagne. "Het persbericht van VWS stelt dat de partijen die deelnemen aan het Preventieakkoord bij de ontwikkeling van de campagne betrokken zijn. Dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat ze er ook allemaal blij mee waren. Zo heeft STAP nadrukkelijk naar voren gebracht dat de campagne er te veel van uitgaat dat het gebruik van alcohol normaal geaccepteerd gedrag is. Wie even niet drinkt en 'dranquilo' roept wordt weggezet als afwijkend van het normale."

Van Dalen: "De campagne laat niet de voordelen zien van minder of niet drinken. VWS had beter kunnen investeren in kennisoverdracht over alcohol en gezondheid. Juist daar schort het aan bij veel mensen. In de nieuwe campagne wordt bovendien duidelijk alcoholvrij bier gepromoot, terwijl de promotie van alcoholvrij bier voor jongeren een stimulerend effect kan hebben om juist alcoholhoudend bier te gaan drinken."

Bron eerste 3 alinea's: rijksoverheid.nl.
Commercials hier te zien.

VWS start 'Dranquilo'-campagne

Laatste nieuws