NL EN
DONEER NU!

Amsterdam gaat méér ruimte bieden aan horeca

18 april 2014

Amsterdam gaat méér ruimte bieden aan horeca In de vandaag gepresenteerde hervormingsagenda van GroenLinks en D66 Amsterdam is opgenomen dat er voor de Amsterdamse horeca ruimte komt voor meer nachtvergunningen, meer ‘verlatertjes’, gecombineerd met een betere klachtenregistratie, betere handhaving én maatwerk per buurt.

Beide Amsterdamse fracties willen dat er stapsgewijs meer ruimte komt voor bedrijven om 24 uur per dag, zeven dagen in de week te draaien, met inachtneming van en respect voor normale arbeidsverhoudingen en het woon- en leefgenot van de buren.

Bron: amsterdam.groenlinks.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl