NL EN
DONEER NU!

Wetsvoorstel: één tarief voor bieraccijns op basis van alcoholgehalte

28 september 2021

Wetsvoorstel: één tarief voor bieraccijns op basis van alcoholgehalte Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) heeft vandaag het wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022 ter goedkeuring aan de Tweede Kamer aangeboden. Aanleiding voor deze wijziging zijn drie Europese richtlijnen (de horizontale accijnsrichtlijn, de richtlijn alcoholaccijns en de richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen).

In dit wetsvoorstel zijn twee belangrijke wijzigingen van de Wet op de Accijns opgenomen. Ten eerste wordt de basis voor de berekening van de bieraccijns gewijzigd van graden Plato naar volumeprocenten alcohol en komt er één tarief op basis van het alcoholgehalte (€7,49 per hectoliter per volumeprocent alcohol). Ten tweede komt het verlaagde tarief voor kleine brouwerijen te vervallen. Beide wijzigingen zullen 1 januari 2023 in werking treden.

De wijziging van de heffingsgrondslag naar één op basis van het alcoholgehalte betekent een vereenvoudiging voor de Douane omdat het alcoholgehalte simpeler te achterhalen is dan het Platogehalte. Door over te stappen op alcoholpercentage als maatstaf van heffing, kan het aantal tarieven worden teruggebracht tot één. Door de omzetting zal bier in de huidige laagste categorie iets zwaarder worden belast dan voorheen. Dat tarief is namelijk al jarenlang gelijk aan dat van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en daardoor is bier uit de laagste categorie relatief lichter belast dan de bieren in de andere categorieën. Op hele zware bieren zal ook meer accijns geheven worden dan thans het geval is.

Het kabinet stelt verder voor om – met het oog op een gelijk speelveld – het huidige verlaagde tarief voor kleine bierbrouwerijen in zijn geheel af te schaffen. Het gaat om nog geen cent per flesje bier van 30 cl. Bij de introductie van een nieuwe tariefstructuur in de Wet op de Accijns in 1992 was het een tegemoetkoming voor kleine brouwerijen. Vanzelfsprekend zijn de kleine brouwerijen tegen dit voorstel. Zij hebben gewezen op de impact die de afschaffing van het verlaagde tarief zal hebben op individuele kleine bierbrouwerijen op het moment dat afschaffing van het verlaagde tarief niet wordt doorberekend in de prijs. Inmiddels zijn zij ook een actie gestart tegen het wetsvoorstel. Daartegenover werd door andere branchepartijen steun uitgesproken voor een gelijk speelveld. Het belasten van alcohol zou niet afhankelijk moeten zijn van het feit of de alcohol afkomstig is van een grote of een kleine producent.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws