NL EN
DONEER NU!

Strafrechters: 'Alcoholslot effectief middel’

6 oktober 2016

Strafrechters vinden het jammer dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie geen aanleiding ziet het alcoholslotprogramma in het strafrecht onder te brengen. Onder bepaalde omstandigheden en in specifieke gevallen is een ASP een effectief middel om rijden onder invloed van alcohol tegen te gaan.

Minister Van der Steur heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het alcoholslot onderbrengen in het strafrecht ‘te weinig meerwaarde’ heeft. Als motivering geeft de minister onder meer aan dat de verwachting is dat als het alcoholslot wordt ondergebracht in het strafrecht, dit leidt tot het minder toepassen van het middel, omdat de rechter ook over andere sancties beschikt. Eerder liet het kabinet de Kamer al weten dat fabrikanten van het alcoholslot voldoende afname moeten hebben om alcoholsloten tegen een redelijke prijs te kunnen leveren.

Michiel de Ridder, rechter en voorzitter van het landelijk overlegorgaan van strafrechters: "De rechtspraak treedt vanzelfsprekend niet in de vraag of een bepaald middel in het strafrecht moet worden opgenomen – dat is aan de wetgever. Ook is het aan de wetgever om te bepalen of de kosten opwegen tegen de baten. Strafrechters vinden wél dat het alcoholslot een effectief middel kan zijn bij het tegengaan van alcoholgebruik in het verkeer. Een alcoholslot verruimt de mogelijkheden voor de rechter. Dat biedt hem namelijk nog meer mogelijkheden om maatwerk te leveren."

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws