NL EN
DONEER NU!

Kwalitatief onderzoek naar de impact van MUP bij Schotse jongeren

24 januari 2020

Uit een kleinschalig kwalitatief onderzoek onder 50 Schotse jonge alcoholgebruikers (tussen 13 en 18 jaar) komt naar voren dat de vorig jaar geïntroduceerde minimumprijs van 50p per unit alcohol weinig effect lijkt te hebben op hun consumptie.

De belangrijkste reden was dat de prijs van veel bij jongeren favoriete drankjes niet door de minimumprijs was beïnvloed omdat die al vóór de introductie van de MUP hoger was. Jongeren die wel merkten dat hun favoriete drankje in prijs was gestegen, bleken het vaak wel te blijven drinken omdat – zo zeiden ze - de prijsstijging beperkt was en zij het zich nog konden veroorloven.

Er waren enkele voorbeelden van jongeren die overstapten op een ander alcoholhoudend drankje, maar de prijs was vaak niet de belangrijkste reden waarom jongeren dat deden. Enkele jongeren met een beperkt budget gaven aan dat prijsverhogingen ertoe hadden bijgedragen dat ze minder dronken.

De jongeren in het onderzoek beschouwden geld (of het ontbreken daarvan) niet als een belemmering om alcohol te kopen. Geen enkele respondent zei te stelen, maar er werd bijvoorbeeld geld bespaard door lunches over te slaan of geen treinkaartje te kopen.

Het onderzoek, in opdracht van NHS Schotland, is het eerste onderzoek naar alcoholgebruik door minderjarigen sinds mei 2018, toen Schotland het eerste EU-land werd dat een minimumprijs per eenheid invoerde. De ondervraagde groep is niet representatief voor Schotse jongeren van 13 tot 18 jaar.

Bron: healthscotland.scot.

Laatste nieuws