NL EN
DONEER NU!

Europese leverexperts spreken zich uit voor aanscherping alcoholbeleid

22 juni 2023

De European Association for the Study of the Liver (EASL) heeft een policy statement aangenomen, getiteld Reducing Alcohol Harms. Daarin spreekt zij zich uit voor aanscherping van het alcoholbeleid.

Het doel van deze beleidsverklaring van de EASL is om:
1. Er bij beleidsmakers op aan te dringen om alcoholschade te verminderen door op feiten gebaseerd beleid te voeren om het alcoholgebruik te verminderen, en
2. Gezondheidswerkers, vooral degenen die werken met leveraandoeningen, in staat te stellen om hun collectieve stem te gebruiken om het publiek, beleidsmakers en mensen die risico lopen, te informeren over alcoholische leverziekten en andere alcoholschade.

Volgens de EASL moet een alcoholstrategie de volgende elementen bevatten:
- maatregelen om de alcoholconsumptie in de algemene bevolking te verminderen;
- een minimumprijs én accijnsverhoging, beide met automatische inflatiecorrectie;
- een volledig verbod op alcoholmarketing in alle vormen van media, inclusief op social media en digitaal;
- een algeheel verbod op alcoholsponsoring van sport(wedstrijden) en evenementen;
- beperking van de beschikbaarheid door een vergunningstelsel of monopolie, door een verplichte scheiding in supermarkten tussen alcoholhoudende dranken en andere producten, en door handhaving van een alcoholleeftijd van minimaal 18 jaar;
- strenge handhaving van de wetgeving inzake rijden onder invloed;
- introductie van verplichte consumenteninformatie én gezondheidswaarschuwingen op de etiketten van alcoholhoudende dranken.

easl-policy-statement-reducing-alcohol-harms-2023-final.pdfeasl-policy-statement-reducing-alcohol-harms-2023-final.pdf (554 kB)

Laatste nieuws