NL EN
DONEER NU!

Regionale samenwerking in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

24 mei 2013

Regionale samenwerking in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Begin 2013 hebben de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden besloten te gaan samenwerken bij de controles op overtredingen van de nieuwe Drank- en Horecawet. Aanleiding is de gewijzigde Drank- en Horecawet die vanaf 1 januari 2013 in werking is getreden.

Voortaan zal sprake zijn van één handhavingsbeleid en een gezamenlijke ‘poule’ van gespecialiseerde toezichthouders. Daardoor gelden er in alle gemeenten niet alleen dezelfde regels, maar wordt er ook overal op dezelfde wijze gecontroleerd en opgetreden. Daarmee wordt onder meer voorkomen dat er onder jongeren ‘dranktoerisme’ ontstaat, omdat die van de ene naar de andere gemeente uitgaan en de ene gemeente er strengere regels op nahoudt in de horeca dan een buurgemeente. Voor de toezichthouders is het voordeel dat ze overal op dezelfde manier kunnen werken en met één maat kunnen meten.

Bron: verzuipjijjetoekomstzhz.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl