NL EN
DONEER NU!

Franse alcoholreclamewet Évin niet verruimd

16 juni 2020

Het Franse Hof van Cassatie heeft 20 mei 2020 een uitspraak van het Gerechtshof in Parijs vernietigd, waardoor de alcoholreclameuiting Phénix van het biermerk Grimbergen tóch in strijd met de wet wordt gezien.

De zaak draait om een reclamefilmpje van Grimbergen op haar website. Daarin wordt verwezen naar de Game of Thrones-serie.

In februari 2017 oordeelde een rechter dat de reclameboodschap geen informatie geeft over productiemethoden of herkomstgebieden en de consumptie van bier bevordert bij een jong publiek. De associatie van de drank met de Phoenix, een legendarisch dier met uitzonderlijke krachten, vond de rechter in strijd met de Loi Évin.

Het Gerechtshof draaide in december 2018 deze beslissing terug. Het hof was van mening dat de herkomst van het product, de naam of de samenstelling ervan op hyperbolische wijze konden worden benaderd, waarbij ruimte kon worden gelaten aan de creativiteit van de makers van de reclameboodschap. Het hof oordeelde ook dat alleen reclame die aanzet tot overmatig alcoholgebruik illegaal is.

Het Frans Hof van Cassatie heeft de uitspraak van het Gerechtshof nu vernietigd. Zij wees er in haar arrest op dat reclame voor alcoholhoudende dranken volgens de Franse alcoholreclamewet (de Loi Évin) informatief en objectief moet zijn met betrekking tot de kenmerken van het product.

De Loi Évin heeft tot doel jongeren te beschermen tegen reclame die ertoe bijdraagt alcohol aantrekkelijk te maken en de consumptie ervan te bagatelliseren. De formulering van het arrest van het Hof van Cassatie bevat een restrictieve beschrijving van de toegestane inhoud van alcoholreclameboodschappen.

Bron: eurocare.org.

Laatste nieuws