NL EN
DONEER NU!

Drie moties over alcoholpreventie ingediend tijdens GALA-debat

29 februari 2024

Vandaag zijn tijdens het plenaire Kamerdebat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) twee moties ingediend over alcoholreclame en één over het preventieprogramma Helder op School.

Eén van de reclamemoties is die van de leden Daniëlle Jansen (NSC) en Harmen Krul (CDA). Daarin wordt de regering verzocht om in kaart te brengen of en hoe alcoholmarketing verboden kan worden via wetgeving (32793-727).

De tweede reclamemotie is van de leden Sarah Dobbe (SP) en Elke Slagt-Tichelman (GL/PvdA). Die motie verzoekt de regering een algeheel verbod op reclame voor alcohol in te stellen (32793- 717).

De derde motie vraagt om te onderzoeken of Helder op School gratis aan scholen beschikbaar kan worden gesteld. Deze motie is ook van Elke Slagt-Tichelman en Sarah Dobbe (SP), ditmaal met steun van Christine Teunissen (PvdD) en Ismail El Abase (DENK) (32793-720).

Staatssecretaris Maarten van Ooijen ontraadt de motie Jansen en Krul waarin gerept wordt over een algeheel reclameverbod.
De andere reclamemotie van Dobbe en Slagt-Tichelman vindt Van Ooijen teveel betrekking hebben op (alle) alcoholgebruik. Hij houdt vast aan zijn beleidslijn gericht op het aanpakken van 'problematisch gebruik'. Bovendien denkt hij meer aan reguleren van alcoholmarketing dan aan verbieden. Zijn slotconclusie is dan ook dat hij ook deze reclamemotie ontraadt.
Zijn appreciatie van de motie over het preventieprogramma Helder op School is: oordeel Kamer. De staatssecretaris meldt dat hij geen signalen heeft ontvangen dat de prijs van het programma een probleem is.

Bronnen: tweedekamer.nl, tweedekamer.nl en tweedekamer.nl.

Laatste nieuws