NL EN
Steun het werk van STAP!

'Alcohol niet verkopen aan jongeren onder 18 jaar'

2 juli 2009

Advies Wetenschappelijk Raad Regeringsbeleid (WRR)

AMSTERDAM - De adviescommissie Drugsbeleid van de WRR wil de leeftijdsgrens voor jongeren om alcohol aan te schaffen verhogen naar 18 jaar. Dat stelt de commissie in de Volkskrant.
Zij willen met die verhoging van twee jaar een heldere boodschap aan de jeugd geven dat het gebruik van alcohol en drugs onder de 18 jaar 'niet normaal is'.
Voor softdrugs geldt die regel al.

Schadelijk
Wim van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), beargumenteert zijn voorstel met de stelling dat zowel alcohol als drugs zeer schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van jongeren.

De WRR stelt ook dat de coffeeshops kleinschaliger moeten worden. Volgens de commissie is het gedoogbeleid dringend toe aan bijstelling.

Bron: www.nu.nl

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl