NL EN
Steun het werk van STAP!

EK akkoord met wijziging Drank- en Horecawet

22 mei 2012

De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met de wijziging van de Drank- en Horecawet. Jongeren onder de 16 jaar kunnen een boete krijgen als ze op straat, maar ook in de horeca, alcohol bij zich hebben.

Andere belangrijke elementen van de nu door beide Kamers aangenomen wijzigingswet zijn:
1. Supermarkten en andere niet-vergunningplichtige detailhandelaren die binnen 1 jaar 3 keer betrapt worden op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar, kunnen van de burgemeester een tijdelijk verbod krijgen om alcoholhoudende drank te verkopen.
2. Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet gaat grotendeels over naar de gemeenten. De burgemeester wijst de ambtenaren aan die dat toezicht gaan uitoefenen. De gemeenten gaan ook bestuurlijke boetes heffen. De opbrengst gaat naar de gemeentekas.
3. Gemeenten krijgen de verplichting de alcoholverstrekking in sport- en andere kantines bij verordening te reguleren.
4. Gemeenten kunnen bij verordening horeca-toelatingsleeftijden koppelen aan tijdruimten.
5. Gemeenten kunnen bij het vaststellen van deze toelatingsleeftijden voor de horeca ook leeftijdscontrole verlangen.
6. Gemeenten kunnen bij verordening de toepassing van extreme happy hours (horeca) en stuntprijzen (detailhandel) verbieden.
7. Het vergunningstelsel wordt vereenvoudigd. Zo hoeft een ondernemer een nieuwe leidinggevende slechts te melden. Hij hoeft dan geen nieuwe Drank- en Horecawetvergunning meer aan te vragen.
8. Als een ondernemer in een periode van twee jaar ten minste driemaal een nieuwe leidinggevende aanmeldt met criminele antecedenten, kan zijn vergunning worden ingetrokken.

De wijziging van de Drank- en Horecawet zal op 1 januari 2013 van kracht worden.

De Eerste Kamer zal 5 juni a.s. stemmen over een motie die tijdens het debat over de wijziging van de Drank- en Horecawet werd ingediend. Deze motie Meurs gaat over de wens van diverse politieke partijen om op korte termijn de wettelijke leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van zwak-alcoholhoudende drank te verhogen tot 18 jaar.

motie-meurs.pdfmotie-meurs.pdf (175 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl