NL EN
Steun het werk van STAP!

Alcohol bij je? Komt je duur te staan

10 december 2012

Alcohol bij je? Komt je duur te staan De Ministeries van VWS en VenJ starten binnenkort de campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan' om jongeren, ouders en het algemeen publiek te informeren over de invoering van de Drank- en Horecawet en in het bijzonder over de strafbaarstelling van jongeren. Er is een digitale toolkit met een aantal hulpmiddelen voor preventieprofessionals, gemeenten en het bedrijfsleven.

De gewijzigde Drank en Horecawet gaat 1 januari 2013 in werking. Vanaf dat moment mogen jongeren onder de 16 niet langer in het bezit zijn van alcoholhoudende drank. Jongeren die op straat of in de openbare ruimte toch alcoholhoudende drank bij zich hebben, zijn voortaan strafbaar. Net als degene die het drankje onder de leeftijdsgrens verkoopt.

In de toekomst gaat de leeftijdsgrens waarschijnlijk naar 18 jaar. Omdat nog niet duidelijk is wanneer deze voorgenomen verhoging ingaat zullen er vooralsnog alleen campagne uitingen komen waarbij uitgelegd wordt dat de strafbaarstelling jongeren nu geldt voor 16 jaar, en in de toekomst waarschijnlijk voor 18 jaar.

Bron: veiligengezonduitgaan.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl