NL EN
Steun het werk van STAP!

KHN uit zorgen bij VNG over handhaving Drank- en Horecawet

28 december 2012

KHN uit zorgen bij VNG over handhaving Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in werking. Een van de belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe wet houdt in dat de gemeenten (de burgemeesters) verantwoordelijk worden voor de handhaving. KHN ontvangt diverse signalen uit het land dat de meeste gemeenten en/of burgemeesters op 1 januari 2013 nog niet klaar zijn voor die nieuwe handhavingstaak.

KHN heeft in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeente haar zorgen geuit.

Bron: khn.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl