NL EN
Steun het werk van STAP!

Meer duidelijkheid over alcoholstoornissen bij ADHD-ers

30 januari 2012

Mensen met ADHD beginnen vaker jong met (regelmatig) alcoholgebruik en hebben vaker ooit in hun leven een alcoholstoornis (alcoholmisbruik of -afhankelijkheid). Uit nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut, recent gepubliceerd in het tijdschrift Drug and Alcohol Dependence, blijkt dat dat samenhangt met het feit dat ADHD-ers een verhoogde kans hebben om een gedragsstoornis te ontwikkelen. Die gedragsstoornis blijkt weer vaak samen te hangen met alcoholstoornissen.

Bron: www.trimbos.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl