NL EN
Steun het werk van STAP!

AMvB’s Drank- en Horecawet worden óók per 1-1-2013 aangepast

30 augustus 2012

Tegelijk met de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1-1-2013 worden enkele algemene maatregelen van bestuur aangepast. Hiertoe is één wijzigingsbesluit gepubliceerd.

Zo eist het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet vanaf volgend jaar niet meer dat een horecabedrijf een telefoon heeft. Verder kan de burgemeester afwijken van de minimale vereisten die gelden ten aanzien van het vloeroppervlakte en de hoogte van een horecalokaliteit, als deze is gevestigd in een beschermd monument.

Het Besluit Eisen Zedelijk Gedrag Drank- en Horecawet 1999 wordt ook aangepast. Dit omdat de eigenaardigheid zich voordeed dat als een persoon bijvoorbeeld 6 jaar geleden was veroordeeld tot een vrijheidsstraf van 5 jaar hij direct na het verlaten van de gevangenis tot leidinggevende kon worden benoemd. Om dit te voorkomen is het nieuwe artikel 6 in het leven geroepen: de periode waarin een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is ondergaan, geldt vanaf 1 januari 2013 niet meer mee en werkt dus als het ware opschortend.

Verder worden in het wijzigingsbesluit de boetetarieven gelijk getrokken met de boetebedragen uit de Richtlijn voor strafvordering Drank- en Horecawet.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl