NL EN
Steun het werk van STAP!

11,6% volwassenen 19-65 jaar is zware drinker

22 april 2013

11,6% volwassenen 19-65 jaar is zware drinker Uit voorlopige cijfers van de Gezondheidsmonitor 2012 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD-en, blijkt dat 11,6% van de volwassenen van 19-65 jaar kan worden aangeduid als zware drinker. Onder de 65-plussers zijn 5,8% zware drinkers. Van zwaar drinken spreekt men bij mannen indien er minimaal één dag per week 6 glazen of meer worden gedronken, bij vrouwen indien er minimaal één dag per week 4 glazen of meer worden genuttigd.

Het onderzoek is uitgevoerd in 2012 en had de volwassen bevolking als doelpopulatie. In totaal zijn ongeveer 400 duizend mensen geënquêteerd. Ongeveer 15 duizend personen zijn door het CBS geïnterviewd, de overige personen door de GGD-en. Er is niet geënquêteerd onder de bevolking woonachtig in institutionele huishoudens.

Bron: cbs.nl. Kijk op tabblad 6.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl