NL EN
Steun het werk van STAP!

Slechts 17% vindt accijnsverhogingen onacceptabel

27 april 2012

Slechts 17% vindt accijnsverhogingen onacceptabel Maurice de Hond peilde wat de Nederlander vindt van de bezuinigingsvoorstellen in het Stabiliteitsprogramma, waarover de “Kunduz”-fracties in de Tweede Kamer (VVD, CDA, GL, D66 en ChristenUnie) het eens zijn geworden. Uit deze peiling blijkt dat slechts 17% accijnsverhogingen onacceptabel vindt.

Wat opvalt is dat er onder de kiezers van de VVD en D66 er maar enkelen zijn die deze maatregel absoluut niet acceptabel vinden (resp. 8 en 1%). Van de CDA-kiezers vond niemand accijnsverhogingen onacceptabel. Het zijn voornamelijk de kiezers van de PVV die er tegen zijn.

Bron: www.peil.nl.

peil-27-april-2012.pdfpeil-27-april-2012.pdf (94,4 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl