NL EN
Steun het werk van STAP!

Vandaag is gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden

1 januari 2014

Vandaag is gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden De belangrijkste wijziging is dat 18 jaar nu de leeftijd is:
1. Waarop jongeren alcoholhoudende drank verstrekt mogen krijgen, zowel in de horeca, als in de detailhandel, als tijdens evenementen, zowel voor directe, als voor indirecte verstrekking.
2. Waarop een jongere (zonder toezicht) als bezoeker aanwezig mag zijn in een slijtlokaliteit.
3. Waaronder een jongere strafbaar is als hij op voor het publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van winkels) alcohol aanwezig heeft. Op dit laatste verbod is één uitzondering: jongeren van 16 en 17 jaar die in de horeca of (sport)kantine werken mogen wel alcohol serveren en schenken (zichzelf een drankje inschenken mag echter weer niet).

In de wet is géén overgangsregeling opgenomen voor jongeren geboren in 1996 en 1997, die bij inwerkingtreding van de nieuwe regels dus 16 of 17 jaar waren. Wel is inmiddels duidelijk dat een aantal gemeenten geen prioriteit zal geven aan het handhaven van de nieuwe alcoholleeftijd bij deze groep jongeren.

De wijziging 2014 van de Drank- en Horecawet houdt ook in dat alle gemeenten periodiek een preventie- en handhavingsplan moeten opstellen. Het eerste plan moet vóór 1 juli 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De nieuwe wijziging van de Drank- en Horecawet is het gevolg van een initiatief van enkele Kamerleden (Joël Voordewind, Kees van der Staaij, Lea Bouwmeester en Sabine Uitslag). Zij hebben in juli 2012 een initiatiefwetsvoorstel daartoe aanhangig gemaakt. De Tweede Kamer heeft 5 maart 2013 met deze nieuwe wijziging ingestemd, de Eerste Kamer op 18 juni 2013. Inmiddels was overigens Sabine Uitslag opgevolgd door Hanke Bruins Slot en Lea Bouwmeester door Myrthe Hilkens.
Het kabinet Rutte-Asscher had in zijn Regeerakkoord aangegeven óók te kiezen voor een verhoging van de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar. Het kabinet heeft zich daarom bij het initiatiefwetsvoorstel Voordewind c.s. aangesloten.

De meeste gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2014 ook nieuwe lokale regels rond alcoholgebruik. Deze zijn meestal vastgelegd in een lokale Drank- en Horecaverordening of in een apart hoofdstuk van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit omdat de wijziging van de Drank- en Horecawet 2013 bepaalde dat elke gemeente vóór 1 januari 2014 een verordening paracommercie moet vaststellen met de schenktijden en regels rond alcoholverstrekking in kantines (zogenaamde paracommerciële horeca). Gemeenten hebben deze wettelijke verplichting een paracommercie-verordening vast te stellen aangegrepen om ook andere lokale alcoholregels vast te stellen. De mogelijkheden daartoe zijn immers sinds 1 januari 2013 aanzienlijk uitgebreid.

In de nieuwe wijziging van de Drank- en Horecawet is géén identificatieleeftijd opgenomen. Wel hebben de supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, en de horeca verenigd in Koninklijke Horeca Nederland, besloten dat in hun winkels/horecagelegenheden voortaan een identificatieleeftijd voor alcohol en tabak van 25 jaar wordt aangehouden. In de praktijk houdt dat in dat caissières van supermarkten en barpersoneel van KHN-horecabedrijven, klanten die zij er jonger vinden uitzien dan 25 jaar naar hun ID vragen. Deze supermarkten en horecabedrijven verlangen van hun klanten onder de 25 jaar ook dat zij spontaan hun ID tonen. Inmiddels is duidelijk dat de identificatieleeftijd van 25 jaar ook door sommige sportkantines zal worden gehanteerd.

NB: 18 jaar is vanaf vandaag ook de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten!

dhw-01-01-2014.pdfdhw-01-01-2014.pdf (160 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl