NL EN
Steun het werk van STAP!

Kritiek op onderzoek dat stelt dat alcohol tijdens zwangerschap veilig is

25 juni 2012

Kritiek op onderzoek dat stelt dat alcohol tijdens zwangerschap veilig is Deense onderzoekers hebben vijf studies gepubliceerd waarin zij concluderen dat het drinken van 1 tot 8 glazen alcoholhoudende drank per week door een zwangere vrouw over het algemeen veilig is voor de baby. De kinderen van deze vrouwen hebben op vijfjarige leeftijd geen gevolgen ondervonden van dit alcoholgebruik, wat betreft hun IQ, executieve functies en het uitvoeren van aandachtstaken. Andere onderzoekers zijn het niet eens met de conclusie en raden zwangere vrouwen nog steeds aan om geen alcohol te drinken!

Volgens experts van de University of Californa zijn de conclusies van de Deense onderzoekers misleidend en laat 30 jaar onderzoek het tegenovergestelde zien: "Voor deze studies zijn data verzameld over de blootstelling aan alcohol tijdens een interview dat ergens tussen 7 en 39 weken van de zwangerschap is afgenomen. De hoeveelheid alcohol en de frequentie van alcoholgebruik was gebaseerd op de herinnering van de moeder, die misschien niet accuraat is".

De Deense studies zijn gepubliceerd in BJOG: een internationaal tijdschrift van verloskunde en gynaecologie. Voor deze studies zijn de data van meer dan 1600 vrouwen geanalyseerd die deelnamen aan het Deens Nationaal Geboorte Cohort. De hoeveelheid alcohol die de vrouwen hadden gedronken was geclassificeerd als geen, laag, matig of hoog. Daarbij was binge drinken gedefinieerd als minimaal 5 glazen tijdens 1 gelegenheid. Toen de kinderen van deze vrouwen vijf jaar waren, moesten ze een aantal taken uitvoeren. De onderzoekers vonden bij lage en matige hoeveelheden, geen significante relatie tussen de hoeveelheid alcohol tijdens de zwangerschap en algemene intelligentie, aandacht, executieve functies of IQ. Echter, slechts de helft van de vrouwen die uitgenodigd waren voor de vervolgstudie is ook daadwerkelijk gekomen. Mogelijk zit er een verschil tussen de vrouwen die wel en niet zijn op komen dagen. Misschien hebben de vrouwen die wel zijn gekomen en alcohol hebben gebruikt kinderen met een hoger IQ dan de vrouwen die niet zijn gekomen. Of zitten er tussen de vrouwen die niet zijn gekomen relatief meer probleemkinderen.

Volgens Chambers, een van de hoogleraren uit California, is er overweldigend bewijs van meer dan 30 jaar onderzoek dat laat zien dat alcohol, vooral als het in de vorm van binge drinken is geconsumeerd, schadelijk is voor het ongeboren kind. "Vrouwen verschillen van elkaar in de snelheid waarmee ze alcohol verwerken, en daarmee in de mate waarin ze vatbaar zijn voor de schade die ze toebrengen aan het ongeboren kind als ze alcohol drinken tijdens de zwangerschap", zegt Chambers. "Hoewel we niet willen dat vrouwen ongerust zijn als ze erachter komen dat ze zwanger zijn en zich realiseren dat ze alcohol hebben gedronken voordat ze wisten dat ze zwanger waren, benadrukken wij dat er geen 'veilige' hoeveelheid alcohol is die iedere zwangere vrouw kan drinken tijdens de zwangerschap. Het beste advies blijft daarom onverminderd: probeer alcohol gedurende de hele zwangerschap te vermijden."

Bron: www.alcoholenzwangerschap.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl