NL EN
Steun het werk van STAP!

ITJ adviseert gemeenten en rijksoverheid over alcoholbeleid

24 november 2011

Op gemeentelijk niveau zijn er goede initiatieven om het alcoholgebruik van jongeren te verminderen. Toch ontbreekt het vaak nog aan een stevige regierol van de gemeente. Een dergelijke regie is noodzakelijk voor een meer integrale benadering waardoor het alcoholgebruik kan worden teruggedrongen.
Op landelijk niveau dient er aandacht te zijn voor het bevorderen van een gezonde leefstijl en het beperken van alcoholreclame en -sponsoring. Daarnaast bepleit Integraal Toezicht Jeugdzaken het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop tot 18 jaar.

Dit schrijft het ITJ in het vandaag verschenen rapport "Vechten tegen de Bierkaai" (zie link onderaan).

Persbericht hier downloaden.

De reactie van minister Edith Schippers vindt u hier .

vechten-tegen-de-bierkaai.pdfvechten-tegen-de-bierkaai.pdf (618 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl