NL EN
Steun het werk van STAP!

Onduidelijk situatie behandeling wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet

22 april 2012

Onduidelijk situatie behandeling wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet Wat de gevolgen zijn van het besluit van de PVV om geen gedoogpartner meer te zijn van het kabinet Rutte/Verhagen voor de behandeling door de Eerste Kamer van het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet is nu nog onduidelijk.

De kans is groot dat er verkiezingen worden uitgeschreven en dat het kabinet demissionair wordt.
Wanneer een kabinet demissionair is geworden bepaalt de Eerste Kamer, op voorstel van de fracties, in een plenaire vergadering, welke wetsvoorstellen als controversieel worden aangemerkt. Controversieel verklaard worden die voorstellen waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. Het gaat daarbij om een politieke afweging waarbij, per geval, ook een aanmerkelijke minderheid van de leden van de Kamer recht van spreken heeft.

Als de Eerste Kamer het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet niet controversieel verklaart, zal de behandeling conform planning op 22 mei a.s. plaatsvinden en zal de gewijzigde Drank- en Horecawet naar verwachting 1 januari 2013 in werking treden. Omdat veel gemeenten al aan de slag zijn met de voorgenomen decentralisatie van het toezicht zou dat een positieve ontwikkeling zijn.
Als op voorstel van enkele Senaatsfracties het wijzigingsvoorstel controversieel wordt verklaard, zal gewacht moeten worden met de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (en met de stemming erover) op een nieuwe minister van volksgezondheid. De nieuwe minister bepaalt dan of het wetsvoorstel door het kabinet wordt ingetrokken of dat het nieuwe kabinet het wil gaan verdedigen. Indien het kabinet met het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet dóór wil, dan kan de Eerste Kamer het opnieuw gaan agenderen en zijn we weer op het punt waar we nu zijn.

Indien het huidige minderheidskabinet van VVD en CDA met steun van andere Tweede Kamer fracties blijft doorregeren en er geen verkiezingen worden uitgeschreven zal de behandeling in de Eerste Kamer van het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet eind mei gewoon doorgang kunnen vinden.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl