NL EN
Steun het werk van STAP!

EK besluit: wijziging Drank- en Horecawet niet controversieel

8 mei 2012

EK besluit: wijziging Drank- en Horecawet niet controversieel De Eerste Kamer heeft besloten het wetsvoorstel dat de Drank- en Horecawet wijzigt NIET controversieel te verklaren

Dit betekent dat het wetsvoorstel 22 mei a.s. plenair behandeld zal gaan worden. De demissionaire ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie zullen de wetswijziging dan “gewoon” verdedigen. Indien de Eerste Kamer met de wetswijziging instemt zal de wet naar verwachting op 1 januari 2013 in werking treden.

Bron: eerstekamer.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl