NL EN
Steun het werk van STAP!

Initiatiefwetsvoorstel Drank- en Horecawet 18+ openbaar gemaakt

23 juli 2012

Initiatiefwetsvoorstel Drank- en Horecawet 18+ openbaar gemaakt Het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet is vandaag openbaar gemaakt.
In het wetsvoorstel (dossiernummer 33341) wordt
(1) de verstrekkingsleeftijd voor zwak-alcoholhoudende dranken
(2) de aanwezigheidsleeftijd in slijterijen en
(3) de strafbaarheidsleeftijd voor bezit in het openbaar van alle alcoholhoudende dranken
naar 18 jaar verhoogd. Ook kent het voorstel een bepaling die gemeenten opdraagt hun beleid ten aanzien van preventie en handhaving te verankeren.

Documenten:
geleidebrief
wetsvoorstel
memorie van toelichting

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl