NL EN
Steun het werk van STAP!

Minister Kamp beantwoordt vragen over biermarkt en Heineken

31 mei 2013

 Minister Kamp beantwoordt vragen over biermarkt en Heineken Minister Kamp van EZ heeft geantwoord op de vragen die waren gesteld door het lid Mei Li Vos over de biermarkt en het markt- en procedeergedrag van Heineken. Uit zijn antwoord blijkt dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) momenteel een analyse maakt van de biermarkt.

In deze analyse bekijkt de ACM welke invloed de overeenkomsten tussen brouwers en horecaondernemers hebben op de markt en of deze overeenkomsten aanleiding geven voor de ACM om op te treden op grond van de Mededingingswet. Ook kijkt de ACM in deze analyse of er sprake is van voldoende concurrentie op de horecabiermarkt. Minister Kamp verwacht de Tweede Kamer op korte termijn te kunnen informeren over de uitkomsten van de analyse van de ACM.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl