NL EN
Steun het werk van STAP!

Overleg in Engeland over alcoholbeleid vastgelopen

28 april 2011

Toezeggingen alcoholindustrie weinig meer dan vijgenblad

Het ziet er naar uit dat er in Groot Brittannië geen Alcohol-akkoord komt, nu de gezondheidsexperts van de onderhandelingstafel zijn weggelopen, omdat er van de zijde van de drankindustrie te weinig concessies werden gedaan. Het Alcohol-akkoord tussen de Britse overheid, de drankindustrie, gezondheidsexperts – onder meer van Alcohol Concern en de British Liver Trust - en verslavingsartsen, werd afgelopen zomer nog gelanceerd als een frisse, gezamenlijke aanpak van een ernstig volksgezondheidsprobleem.

Het Alcohol-akkoord zal nu worden beperkt tot beloften van de drankfabrikanten en de detailhandel, waaronder de supermarktketens. Maar tot nu toe is er alleen overeenstemming over het geven van méér informatie, zoals vermelding van het aantal standaardeenheden alcohol op 80% van de flesjes en blikjes (in 2013), meer instore-informatie in de supermarkten, waarschuwingsteksten op bierviltjes, en de afspraak om geen buitenreclame meer te voeren binnen een straal van 100 meter van scholen.

De gezondheidsexperts beschouwen deze toezeggingen als weinig meer dan een vijgenblad. “Meer informatie is nuttig”, aldus een deskundige, “maar het zal weinig doen aan het stijgend aantal mensen dat overmatig alcohol gebruikt. Het alcoholprobleem zal er niet minder van worden. Ondertussen geeft het de drankindustrie wel een positief imago, omdat zij samen met de overheid optrekken!”. Een andere insider zegt: “Eindeloze vertragingstactieken van de industrie en daarnaast opeenvolgende kabinetten, waaronder deze, die de drankfabrikanten eigenlijk niet willen aanpakken”.

Uit onderzoek van de Guardian is gebleken dat tijdens het overleg over het Alcohol-akkoord niet gesproken mocht worden over de mogelijkheid een wettelijke minimumprijs per alcoholconsumptie te introduceren. Het kabinet gaf daar geen toestemming voor. Dit terwijl uit onderzoek van de Sheffield University vorig jaar gebleken is dat minimumprijzen voor alcoholhoudende dranken een gunstig effect hebben op de omvang van schadelijk alcoholgebruik. De Portman Group (de Engelse STIVA) wijst ondertussen op de beperkingen van de Sheffield studie en zegt te vrezen dat een hogere prijs wel eens zou kunnen leiden tot smokkel.

De gezondheidsexperts binnen het overleg wilden ook spreken over marketing/promotie en openingstijden. Maar van de zijde van het Department of Health werd te verstaan gegeven dat ook deze onderwerpen niet binnen de reikwijdte van de besprekingen mochten vallen.

De boodschap die nu in het kader van het Alcohol-akkoord verspreid zal gaan worden is positief. Er zal niet worden ingegaan op negatieve aspecten, zoals alcoholgerelateerde schade. “Wij willen verantwoord drinken communiceren en mensen helpen matig te drinken, binnen de bestaande drinknormen”. De Portman Group zal gaan monitoren of partijen zich aan de gemaakte beloften zullen houden. Dit terwijl eerder was afgesproken dat een brede werkgroep, met alle partijen, dit zou doen.

Het Department of Health geeft aan dat het Alcohol-akkoord en de andere Volksgezondheids-akkoorden die gesloten zullen worden, de industrie uitdaagt om activiteiten te ontplooien die consumenten helpen gezonder te leven, vooral op die terreinen waar wetgeving niet mogelijk of gewenst is. Ook wijst het Department of Health erop dat het kabinet zelf bijdraagt aan het tegengaan van de alcoholproblematiek door een verbod op verkoop beneden de kostprijs te introduceren en de accijnzen voor zware bieren te verhogen.

U vindt het originele bericht in de Guardian hier

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl