NL EN
Steun het werk van STAP!

Beantwoording kamervragen over de toename van ouderen met een alcoholprobleem

27 juni 2012

Beantwoording kamervragen over de toename van ouderen met een alcoholprobleem Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) heeft heden de vragen beantwoord van het Kamerlid Kooiman (SP) over de toename van ouderen met een alcoholprobleem. In haar antwoord geeft zij aan dat er naar schatting ca. 150.000 tot 200.000 probleemdrinkers van 55 jaar en ouder zijn.

Om de alcoholproblematiek onder ouderen terug te dringen vindt de Staatssecetaris het van belang dat het patroon van veel drinken onder ouderen wordt doorbroken, wat door goede voorlichting en interventies kan worden gestimuleerd. Ook professionals in de eerste- en tweedelijnszorg moeten goed met dit thema om kunnen gaan. Daarom heeft zij het Partnership Vroegsignalering Alcohol gevraagd bij de door hen te organiseren bijeenkomsten ook de verpleeg- en verzorgingssector te betrekken. Daarnaast is zij met het Landelijk Overleg Cliëntenraden Zeggenschap in Zorg (LOC Zeggenschap) in overleg om te bezien hoe het thema ouderen en alcohol beter op de agenda van verzorgingshuizen kan komen. De Staatssecetaris geeft aan dat de alcoholproblematiek bij ouderen de aandacht heeft van beide bewindspersonen van VWS.


Bron: rijksoverheid.nl.


Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl