NL EN
Steun het werk van STAP!

8 mei spreekt College van Senioren over wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet

24 april 2012

8 mei spreekt College van Senioren over wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet De fractievoorzitters in de Eerste Kamer hebben naar aanleiding van het demissionair worden van het kabinet besloten dat 8 mei 2012 in het College van Senioren (EK-fractievoorzitters-overleg) zal worden besproken welke wetsvoorstellen wel of niet controversieel worden verklaard.

Nadat eventuele controversieelverklaring op basis van voorstellen uit de fracties in het College van Senioren aan de orde is geweest, zal de Eerste Kamer in haar plenaire vergadering tot besluitvorming overgaan.
De behandeling van controversieel verklaarde wetsvoorstellen zal worden opgeschort. Van niet controversieel verklaarde wetsvoorstellen zet de Eerste Kamer de behandeling voort.

Bron: eerstekamer.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl