NL EN
Steun het werk van STAP!

Antwoorden van Schippers op nieuwe vragen over lobbycontacten

14 juni 2012

Antwoorden van Schippers op nieuwe vragen over lobbycontacten Minister Edith Schippers (VWS) heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met haar antwoorden op een nieuwe serie vragen van het Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) over contacten met de alcohol- en tabakslobby. In deze nieuwe antwoorden herhaalt de minister hetgeen zij op 7 mei jl. heeft geantwoord, namelijk dat zij afgerekend kan worden op het resultaat van haar beleid, niet op de contacten van haar ambtenaren met de alcohol- en tabakslobby.

De minister gaat in deze antwoorden ook in op het Directeuren Overleg Alcohol. Dat is een overleg van VWS met de alcoholindustrie, de retail, de horeca, de GGD'en, de gemeenten en het Trimbos-instituut. De minister meldt dat in een reeks strategische sessies momenteel wordt gewerkt aan een gezamenlijke ambitie om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en daarop toe te zien.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl