NL EN
Steun het werk van STAP!

Bericht dat 3.000 mensen een alcoholslot hebben “onwaar”

4 oktober 2012

Bericht dat 3.000 mensen een alcoholslot hebben “onwaar” Next.checkt onderzocht de juistheid van de volgende twee beweringen: 'Sinds december vorig jaar hebben 3.000 mensen een alcoholslot gekregen', en 'Ongeveer 400 mensen [brommerrijders] [mogen] hun alcoholslot inleveren.'

Conclusie: Van de 3.285 aangehouden bestuurders (automobilisten en brommerrijders) kregen er maar 1.131 een alcoholslot in hun auto. Van de 424 aangehouden brommerrijders kregen er maar 91 een alcoholslot. Next.checkt beoordeelt de bewering dat 3.000 mensen een alcoholslot hebben en ongeveer 400 mensen dat weer mogen inleveren daarom als onwaar.

Bron: nrcnext.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl