NL EN
Steun het werk van STAP!

Onderzoek: Social media interessant voor bierbrouwers

21 november 2011

Een in december te verschijnen rapport wijst uit dat bier een interessant product is voor social media gebruikers. Met name twitter lijkt erg geschikt om positieve maar ook negatieve ervaringen over bier te delen.
Uit een webonderzoek van de afgelopen 12 maanden door Amplicate, blijkt dat het biermerk Guinness de meeste lof krijgt op sites als Twitter en Facebook. In 82 procent van de berichten is positieve enthousiasme te lezen voor het merk. Bier.blog.nl concludeert hieruit dat sociale media interessant zijn voor bierbrouwers.

Nederlandse brouwers zijn echter vanaf 7 maart 2012 beperkt in hun mogelijkheden sociale media in te zetten.Vanaf die datum zal immers artikel 24 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken van kracht zijn. Dat artikel luidt aldus:

Artikel 24 – Digitale Marketing

lid 1
Op alcohol reclame-uitingen in de vorm van zowel indi¬recte als directe digitale marketing zijn alle regels van deze Code van toepassing.

lid 2
Reclame-uitingen in de vorm van directe digitale mar¬keting waarbij content beheerd wordt door of namens de adverteerder en waar de adverteerder redactionele controle over heeft, moeten bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de ontvangende persoon heeft toestemming gegeven om content te ontvangen;
b) de ontvangende persoon heeft de minimale leeftijd van 18 jaar bereikt;
c) bij digitale reclame-uitingen waarbij de ontvangende persoon de mogelijkheid heeft om dit - buiten medeweten en invloed van de adverteerder om - door te sturen naar derden, dient in of bij de oorspronkelijke bron van die reclame-uiting duidelijk te zijn vermeld dat de inhoud uitsluitend bestemd is voor personen van 18 jaar en ouder.

Lees meer op bier.blog.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl