NL EN
Steun het werk van STAP!

Evaluatie alcoholcampagne positief

8 juli 2011

Uit de jaarlijkse evaluatie van “Postbus 51” blijkt dat de campagne “Opvoedingsondersteuning Alcohol” in 2010 bij de doelgroep een totaal bereik had van 82%.
Inmiddels zijn bijna alle ouders van mening dat het (zeer) schadelijk is voor een kind jonger dan zestien jaar om alcohol te drinken.

Sinds 2006 (de start van deze campagne) is er een flinke toename gerealiseerd in het aantal ouders dat het voor zestien minners schadelijk vindt om ieder weekend alcohol te drinken (nu 90%). Sinds 2008 is er ook een stijgende trend zichtbaar in het aantal ouders dat het niet goed vindt dat een kind onder de zestien af en toe alcohol proeft. Het aantal ouders dat met hun kind een afspraak heeft gemaakt om tot een bepaalde leeftijd geen alcohol te drinken neemt sinds 2008 steeds verder toe. Na afloop van de huidige campagne heeft de helft van de ouders naar eigen zeggen een afspraak met hun kind gemaakt om tot een bepaalde leeftijd geen alcohol te drinken.

Het rapport met de evaluatie van alle campagnes van “Postbus 51” is te downloaden op de website van de rijksoverheid.


Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl