NL EN
Steun het werk van STAP!

Wijziging Drank- en Horecawet definitief per 1-1-2013

30 augustus 2012

In het Staatsblad is het Besluit geplaatst waarmee definitief is vastgelegd dat alle 24 mei jl. in het Staatsblad gepubliceerde wijzigingen van de Drank- en Horecawet 1 januari 2013 in werking zullen treden.

De datum van inwerkingtreding kan niet meer worden gewijzigd.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl