NL EN
Steun het werk van STAP!

Vier preventieorganisaties stappen uit het Alcohol & Health Forum

31 oktober 2013

Vier preventieorganisaties stappen uit het Alcohol & Health Forum Active - Sobriety, Friendship, Peace -, het IOGT NTO, UNF en het European Youth Forum hebben besloten uit het Alcohol & Health Forum te stappen. Zij zijn van oordeel dat het forum niet tastbaar bijdraagt aan het verminderen van alcoholgerelateerde schade in Europa.

Het Alcohol & Health Forum is in juli 2007 van start gegaan. Het is een van de meest concrete resultaten van de afspraken neergelegd in de European Alcohol Strategy. Het is opgezet door de Europese Commissie en heeft als doel het belanghebbend bedrijfsleven en de relevante preventieorganisaties (zoals STAP) kennis en ervaringen te laten uitwisselen en de kans te geven de alcoholstrategie te ondersteunen door met concrete preventie- en voorlichtingsactiviteiten te komen.

Vanuit STAP is er al lang de nodige kritiek op de effectiviteit van de activiteiten die in het kader van het Alcohol & Health Forum ondernomen worden, met name die van het belanghebbend bedrijfsleven.
Zie hiertoe onder meer onderstaande samenvatting van een redactioneel commentaar van STAP-medewerker Avalon de Bruijn.

Bron: activeeurope.org.

editorial-de-bruijn_addiction-2008_1.pdfeditorial-de-bruijn_addiction-2008_1.pdf (20,3 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl