NL EN
Steun het werk van STAP!

STAP ACTUEEL

Henk Krol vraagt kabinet om onderzoek overmatig alcoholgebruik ouderen (19 november 2014)
Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de VWS-begroting 2015 heeft Henk Krol van 50Plus aangegeven de toename van het overmatig alcoholgebruik onder 50-plussers alarmerend te vinden. Lees verder >>
CBL-onderzoek naleving leeftijdsgrenzen geeft vertekend beeld (19 november 2014)
Gisteren heeft het CBL een eigen onderzoek gepresenteerd naar de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak in supermarkten. De onderzoeksresultaten geven echter een vertekend beeld. Lees verder >>
Nederlanders weten niet hoeveel alcohol er in hun glas zit (19 november 2014)
Een onderzoek van Maurice de Hond heeft laten zien dat veel Nederlanders niet op hoogte zijn van de hoeveelheid alcohol in hun glas. Van de vrouwen gaf 50% een verkeerd antwoord. Bij de mannen was dat 39%. De kennisachterstand neemt toe naarmate men ouder is en het opleidingsniveau daalt. Lees verder >>
Súdwest-Fryslân blijft jeugdketen op particuliere grond toestaan (18 november 2014)
Jeugdketen in Súdwest-Fryslân die op particuliere grond staan mogen open blijven. Wel moeten eigenaren van keten zich houden aan een aantal voorwaarden op het gebied van veiligheid. Alcohol onder de 18 jaar blijft verboden, ook al staan de keten op privéterrein. Lees verder >>
GGD actie “30dagenzonderalcohol” doorbreekt gewoontegedrag (18 november 2014)
Deelnemers aan de actie “30dagenzonderalcohol” kiezen sinds die actie bewuster of ze wel of niet alcohol drinken. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van GGD Gooi & Vechtstreek. Door de actie lijkt gewoontegedrag doorbroken te worden en overmatig alcoholgebruik te verminderen. Lees verder >>
CBL onderzoek: Naleving leeftijdgrens door supermarkten sterk verbeterd (18 november 2014)
De supermarktsector heeft een nalevingspercentage van 62% bereikt. Dat blijkt volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) uit eigen onderzoek naar de naleving van de leeftijdgrens voor de verkoop van alcohol en tabak. Lees verder >>