NL EN
Steun het werk van STAP!

Nederlandse scholieren nr. 1 binge drinkers

18 maart 2012

Nederlandse scholieren nr. 1 binge drinkers Uit een internationale studie onder 16.500 middelbare-scholieren afkomstig uit Nederland, Duitsland, IJsland, Italië, Polen en Schotland blijkt dat Nederlandse scholieren vaker dan scholieren uit de andere landen binge drinken.

De studie was opgezet om de relatie te onderzoeken tussen veel drinken en filmkijkgedrag. In Nederland werd het onderzoek uitgevoerd door Evelien Poelen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Van de 1423 onderzochte Nederlandse jongeren (gemiddelde leeftijd 13,8 jaar) bleek 38% minimaal één maal meer dan 5 glazen achter elkaar te hebben gedronken. Van de 38% binge drinkers dronk bijna de helft 6 maal of vaker zoveel.

hanewinkel-pediatrics.pdfhanewinkel-pediatrics.pdf (919 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl