NL EN
Steun het werk van STAP!

Tankstations gaan proefproces uitlokken

19 oktober 2011

Vandaag liet een woordvoerder van Beta, de belangenvereniging van tankstationhouders, weten dat vanaf november bij vijf tankstations weer alcohol te koop zal zijn. Beta hoopt dat de toezichthouder, de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit, zal optreden en verwacht een procedure tot aan het Europese Hof. De tankstations zouden daarna ook nog sterke dranken zoals whisky, jenever en likeur willen gaan verkopen.
De Drank- en Horecawet verbiedt sinds 1 november 2000 de alcoholverkoop bij tankstations.

Vijf vragen over dit voornemen aan Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Ik neem aan dat u een voorstander bent van het verbod op alcoholverkoop bij tankstations. Waarom?

Van Dalen: Zeker, ik ben voorstander van dit verbod. Ik geloof absoluut in het positieve effect ervan. Hoewel het unieke effect op de verkeersveiligheid voor zover ik weet niet wetenschappelijk is aangetoond, wil dat niet zeggen dat dat effect er niet is. Het aantonen van het verband tussen roken en kanker heeft ook tientallen jaren geduurd en in de tussentijd zijn miljoenen mensen onnodig voortijdig overleden. Bovendien was de invoering van het verbod op alcoholverkoop bij tankstations onderdeel van een pakket aan maatregelen gericht op het tegengaan van rijden onder invloed. En dat pakket aan maatregelen heeft wel degelijk effect gehad. Dit blijkt uit de afname van het aantal geregistreerde verkeersdoden en gewonden vanwege alcoholgebruik (zie bijlage).

Komt het verbod op alcoholverkoop bij tankstations de verkeersveiligheid ten goede?

Van Dalen: Ik ben ervan overtuigd dat een verbod op alcoholverkoop bij tankstations de verkeersveiligheid ten goede komt. Niet iedereen zal er alcohol kopen om het direct te consumeren, echter de verleiding is bij velen aanwezig dat wel te doen. Direct of tijdens het rijden. Immers een grote groep Nederlanders is afhankelijk van alcohol en elke confrontatie met alcohol, ook tijdens verkeersdeelname, wordt door hen beleefd als een uitnodiging om te drinken. Overigens zijn er ook talloze mensen die niet afhankelijk zijn van alcohol die het drinken ervan combineren met verkeersdeelname. En ik zie ook een risico voor de vele buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. We willen toch niet dat die langs de snelweg alcohol kunnen kopen?

Kunt u zich vinden in het bezwaar van de pomphouders dat alcohol niet bij een tankstation maar wel bij een wegrestaurant mag worden verkocht?

Van Dalen: Tankstations zitten letterlijk boven op de weg en alleen al om die reden is alcohol voor mij een product dat in een dergelijke risicovolle situatie niet beschikbaar dient te zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat de verkoop van alcohol in tankstations leidt tot meer verkeersslachtoffers. Ik ga ervan uit dat deze branche dat gevolg niet op haar geweten wil hebben. Ik ben er overigens ook op tegen dat er alcohol wordt geschonken in wegrestaurants.
Er zijn meer winkels waar geen alcohol verkocht mag worden. Zo uitzonderlijk is het verbod voor tankstations dan ook niet. Voor elke niet-levensmiddelenwinkel is de verkoop van alcohol voor thuisgebruik verboden. Schoenwinkels, kledingzaken, winkels met huishoudelijke artikelen mogen dus óók geen alcohol verkopen. Echter ook als een tankstation levensmiddelen verkoopt blijft de verkoop van alcohol daar verboden.

In ons omringende landen is er geen verbod op de verkoop van alcohol bij tankstations. Nederland is dus weer het braafste jongetje van de klas?

Van Dalen: Nederland is in dit geval bepaald niet het braafste jongetje van de klas. De verkoop bij tankstations is ook verboden of beperkt in Engeland, Frankrijk, IJsland, Italië, Noorwegen, Schotland, Slovenië, Wales, Spanje en Zweden. En wat onze buurlanden betreft: de grootste Duitse deelstaat Baden-Württemberg kent een verbod op de verkoop van alcohol bij tankstations gedurende de avond en de nacht. In België overweegt men zo'n verbod in te voeren. Overigens zijn de begrippen veiligheid en verantwoordelijkheid meer van toepassing in dit verband dan braafheid.

Tankstationondernemers wordt in een moeilijke markt de vrijheid ontnomen hun winstmarges te vergroten.

Van Dalen: Per verkeersdode bedragen de maatschappelijke kosten 11 miljoen euro en alcoholgebruik is zeker verantwoordelijk voor tientallen verkeersdoden per jaar. Als in 5% van die gevallen de alcohol is gekocht of genuttigd bij een tankstation, beloopt de schade daarvan 25 miljoen euro per jaar. Waar de menselijke ellende nog bovenop komt. Is de alcoholomzet van de pompstations ons dat waard?

alcohol-en-verkeer.docalcohol-en-verkeer.doc (25,5 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl