NL EN
Steun het werk van STAP!

Antwoorden van Opstelten op vragen over delictpleging onder invloed van alcohol door jongeren

15 juni 2012

Antwoorden van Opstelten op vragen over delictpleging onder invloed van alcohol door jongeren Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft geantwoord op vragen van de Kamerleden Joldersma en Çörüz (CDA)over delictpleging onder invloed van alcohol door jongeren.

Minister Opstelten geeft in zijn antwoord aan dat er de laatste jaren bij jongeren onder de 16 jaar vaak boetes worden opgelegd voor openbare dronkenschap. Hij is er geen voorstander van openbare dronkenschap te koppelen aan een bepaald alcoholpromillage. Dit zou zijns inziens namelijk feitelijk neerkomen op een verbod om zich in de openbare ruimte te bevinden indien men meer dan een bepaalde hoeveelheid alcohol genuttigd heeft, óók wanneer er in het geheel geen sprake is van een 'kennelijke staat' van dronkenschap.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl