NL EN
Steun het werk van STAP!

Ouderen die zich houden aan richtlijn lopen minder risico op dementie

22 augustus 2011

55+-ers die zich houden aan de “richtlijn aanvaardbaar alcoholgebruik” en niet meer dan 1 (vrouwen) of 2 (mannen) glazen alcoholhoudende drank per dag drinken, lopen minder risico op dementie.

Méér en minder drinken verhoogt juist het risico. Bij personen jonger dan 55 jaar blijkt lichte tot matige alcoholconsumptie niet van invloed op het cognitief functioneren. Dat blijkt uit Amerikaans literatuuronderzoek.
In dit onderzoek is alleen gekeken naar alcoholgebruik en cognitief functioneren en niet naar alcoholgebruik en andere ziekten, zoals kanker. Zoals bekend is bij de meeste lichamelijke schade sprake van een dosis respons relatie (het risico op schade neemt toe naarmate men méér drinkt).

Meer info vindt u hier.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl