NL EN
Steun het werk van STAP!

'Gemeenten niet klaar voor Drank- en Horecawet'

28 juni 2012

'Gemeenten niet klaar voor Drank- en Horecawet' Gemeenten zijn nog onvoldoende voorbereid op de taken die op ze afkomen met de nieuwe Drank- en Horecawet. 'Veel gemeenten hebben geen idee wat ze over een halfjaar moeten gaan doen', zegt Joost Mulder van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

De Eerste Kamer heeft in mei de gewijzigde Drank- en Horecawet aangenomen, bedoeld om alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. Vanaf januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Uiterlijk op 1 januari 2014 moeten gemeenten een verordening hebben voor paracommercie: de verkoop van alcohol in sportkantines, buurthuizen en zelfs verzorgingshuizen. Daarin moeten in elk geval de schenktijden staan. Volgens Mulder kan het opstellen van zo’n verordening behoorlijk wat politieke en maatschappelijke discussie opleveren. Vooral als het gaat om paracommercie, omdat het inperken van drankverkoop bij verenigingen tot een inkomstendaling leidt voor clubs. STAP heeft een modelverordening gemaakt, die tijdens een congres op 20 september wordt toegelicht. Mulder hoopt dat gemeenten daarmee alsnog snel hun zaken op orde maken, in elk geval voor de paracommercie.

Bron: binnenlandsbestuur.nl

Info over Congres Modelverordening op 20 september 2012 vindt u:hier.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl