NL EN
Steun het werk van STAP!

16-jarigen blijven stevig doordrinken

28 juni 2012

16-jarigen blijven stevig doordrinken Uit nieuwe cijfers van het Trimbos instituut naar het middelengebruik onder scholieren blijkt dat de eerder geconstateerde dalende trend in het drankgebruik door jongeren onder de 16 jaar is doorgezet. De groep boven de 16 jaar drinkt nog steeds onrustbarend veel. De verschillen tussen opleidingsniveaus in alle soorten middelengebruik en risicogedrag zijn onveranderd hoog: hoe lager het schoolniveau, hoe meer kinderen dagelijks roken, hoe meer ze grote hoeveelheden drinken, des te meer joints ze opsteken en des te meer energiedrankjes ze nuttigen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van ‘Jeugd en riskant gedrag 2011’, waarin de kerngegevens uit het meest recent Peilstationsonderzoek Scholieren zijn opgenomen. Dit onderzoek verschijnt elke vier jaar.

De in het Peilstationsonderzoek 2007 waargenomen dalende trend in het alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar, heeft zich in 2011 doorgezet. Sinds 2007 wordt er minder geëxperimenteerd met alcohol bij deze groep en minder vaak gebruikt. In 2003 had bijvoorbeeld 31 procent van de 12-jarigen de afgelopen maand alcohol gedronken, in 2011 was dit gedaald naar 8 procent. Het beleid gericht op het voorkomen van alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen.
In sterk contrast hiermee zijn de cijfers van de 16-jarigen; zij drinken nog steeds zorgwekkend veel. Zo heeft bijna tweederde van de 16-jarige jongens de afgelopen maand gebinged (5 of meer glazen bij één gelegenheid). Een kleine 20 procent zegt in het hele weekend meer dan 20 glazen alcohol te drinken.
De onderzoekers van het Trimbos concluderen: “Voor alcoholreductie gericht op de 16-plus jeugd is nieuw beleid nodig. Het invoeren van een leeftijdsgrens van 18 jaar en het beperken van de beschikbaarheid van alcohol zijn voorbeelden van effectieve maatregelen om schadelijk alcoholgebruik door jongeren aan te pakken”.

jeugd-en-riskant-gedrag-2011.pdfjeugd-en-riskant-gedrag-2011.pdf (2,89 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl